Ankara Antlaşması Vizesi Nedir?

Güncelleme Tarihi: 2019-07-05 09:43:17

Ankara Antlaşması Vizesi ile İngiltere'de serbest meslek sahibi olarak çalışmak isteyen her Türk vatandaşı İngiltere'ye gelip çalışabilir ve 5 yıl sonra sürekli oturum hakkı elde edebilir ve sürekli oturum izniyle İngiltere'de 1 yılı tamamladıktan sonra da İngiltere vatandaşlığına geçiş (çifte vatandaşlık) yapabilir.

Ankara Anlaşması Vizesi Nedir?

Bu çalışma ve oturum izni, kendi mesleğini serbest meslek erbabı olarak yapmak isteyen, herhangi bir kişi veya şirketin direktifi veya kontrolü altında haftalık, aylık, günlük vs. sabit gelir elde etmeden, bütünüyle bağımsız olarak kendi işini serbest meslek sahibi olarak yapacak kişileri kapsamakta olup, kendi gelir vergisi ve sosyal sigorta payını yine kendisi ödeyecek olan ve sadece Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ve vatandaşlığı olan kişiler için geçerlidir.

İngiltere Ankara Anlaşması Vizesi başvuruları için gerekli olan temel kriterler kısaca şunlardır;

1-İngiltere'de serbest meslek sahibi olarak yapılacak işi belirlemek ve bu işin objektif bir biçimde "serbest meslek sahibi" olarak değerlendirilebilecek olması.

Bir çok meslek ve iş dalı işçi/çalışan statüsünde çalışarak icra edilebileceği gibi kimseye bağımlı olmadan serbest meslek sahipleri tarafından bağımsızca da icra edilebilmektedir. Bu sebeple İngiltere Ankara Antlaşması Vizesi kapsamında İngiltere'de yapacağınız işin ismi ve niteliğinden çok, o işi yapma tarzınız ve yönteminiz sizin serbest meslek sahibi olup olmadığınızı belirleyecektir.

Çalışma saatleriniz, alacağınız ücret miktarı bir başkası tarafından belirleniyor ise, kazancınız günlük, haftalık veya aylık biçiminde ve miktarı sabitse, sigorta ve gelir vergileriniz üçüncü bir kişi veya kurum tarafından ödeniyorsa bu durumda siz çalışan/işçi statüsünde işinizi yapan bir kişisinizdir ve bu türden bir çalışma için İngiltere Ankara Antlaşması Vizesi'ni kullanamazsınız.

Ancak, eğer aynı işi kimsenin kontrolü olmadan, çalışma gün ve saatlerinizi kendiniz belirleyeceğiniz ve istediğiniz gibi değiştirebileceğiniz şekilde, gelir garantisi ve/veya sabit bir geliriniz olmaksızın, müşterilerinize sağladığınız mal veya hizmet sebebiyle çalıştığınız kadar gelire sahip olacağınız, sağladığınız mal veya hizmet birden fazla kişi veya kuruma sağlanıyor veya sağlanacak şekilde planlanmış ise, gelir vergisi ile sosyal sigorta primlerinizi kendiniz ödeyecek durumda iseniz yaptığınız işi serbest meslek erbabı olarak yapıyorsunuz veya yapmak istiyorsunuz demektir.

İngiltere'de serbest meslek sahibi olarak çalışmak isteyen her Türk vatandaşı belirlediği mesleği İngiltere'de icra etme özgürlüğüne sahiptir. Türkiye'de aynı işi serbest meslek sahibi olarak yapmış olma zorunluluğu söz konusu değildir. Yani, bugüne kadar sadece çalışan/işçi statüsünde çalışmış bir kimse, kendi işini kendi adına ve serbest meslek sahibi olarak yapmaya karar verirse, bu işini Türkiye'de başlatabileceği gibi İngiltere Ankara Antlaşması Vizesi kapsamında İngiltere'de de başlatabilir.

Dolayısıyla İngiltere Ankara Antlaşması Vizesi sadece halihazırda kendi işini serbest meslek sahibi olarak yapan kişileri değil, serbest meslek sahibi olarak geçmişte çalışmamış olsa dahi şimdi bu başlangıcı yapmak isteyenleri de kapsamaktadır. Önemli olan yapmayı planladığınız işin gerçekçi olması ve burada bahsedilen temel kriterleri kapsıyor olmasıdır.

2- Serbest meslek sahibi olarak İngiltere'de yapılmak istenen iş alanı ile ilgili mesleki yeterliliğe sahip olmak.

İşinizi yapabileceğinizi ispatlamak için bu iş ile alakalı olabilecek her türlü iş tecrübenizi, mesleki eğitim ve kurs sertifikalarınızı (örneğin; aşçılık sertifikası, berberlik ustalık-kalfalık belgesi, Web dizayn kurs bitirme sertifikaları, daha önceki ticaret veya meslek odaları kayıt belgeleri, meslek içi eğitim sertifikaları, üniversiteye gidilmiş ise işiniz ile alakalı diploma ve transkript vb.) sağlamanız yeterli olacaktır.

İngiltere Ankara Antlaşması Vizesi başvuruları herhangi bir standart zorunlu iş tecrübesi ve/veya eğitim şartı, doktorluk vs. gibi kanunen sınırlandırılmış meslekler haricinde yoktur. Önemli olan işinizi yapabileceğiniz yeterlilikte olduğunuzu ispat edebilecek olmanızdır. Sağlayacağınız bilgi ve belgeler ile gerçekçi bir iş planına sahip olduğunuzu ve serbest meslek sahibi olarak yapacağınızı ifade ettiğiniz mesleği yapabileceğinizi ikna edici şekilde ortaya koyabiliyor olmanızdır.

Kendi iş alanında tecrübeli bir ilkokul mezunu İngiltere Ankara Anlaşması Vizesi'ne başvuru yapabileceği gibi hiç bir iş tecrübesi olmamasına rağmen kendi iş alanında yeterli eğitim almış olduğunu belgelendirebilecek bir kişi illa ki üniversite mezunu vs. olmasına gerek kalmaksızın bu başvuruyu yapabilecektir.

3- İşi başlatabilecek ve kâra geçmeye başlayana dek İngiltere'deki hayatı idame ettirebilecek miktarda sermayeye sahip olunması ve bu paranın kaynağının açıkça ispat edilebiliyor olması.

İngiltere Ankara Antlaşması Vizesi'nde sermaye için standart bir asgari seviye şartı kesinlikle söz konusu değildir. Önemli olan İngiltere Ankara Antlaşması Vizesi kapsamında İngiltere'de yapacağınızı söylediğiniz işi başlatmanıza yetecek miktarda olmasıdır.

İngiltere Ankara Antlaşması Vizesi başvurularında belirleyici olan ne tür bir iş yapacağınızdır. Toplamda bankanızda 2-3 bin Sterlin sermaye göstermenizin yeterli olabileceği iş alanları mevcut olmakla beraber şayet var olan bir işletmeyi devir alacak veya ortak olacaksanız, daha büyük çapta sermaye gerektiren bir iş yapacaksanız bu iş için geçerli olan gerçekçi miktar her neyse ona ihtiyacınız olacaktır.

Kısacası İngiltere Ankara Antlaşması Vizesi başvurusunda, çocuk bakıcısı, temizlikçi, özel ders öğretmeni veya dekoratör vb. için birkaç bin sterlinlik bir sermaye yeterli olabilirken toptancı, süpermarket veya restaurant işi için o işin piyasa değeri neyse o değer üzerinde bir sermayeye ihtiyaç olacaktır.

Sermayenizin miktarı, vize memurlarının baktığı ikinci maddedir. İlk önce iş planınızın gerçekçiliğine bakılır. Şayet İngiltere Ankara Antlaşması Vizesi kapsamında serbest meslek sahibi olarak yapacağınızı belirttiğiniz işi yapabileceğinize dair ikna edici olamazsanız, sermaye miktarınıza bakılmaksızın başvurunuz reddedilecektir.

4-Üçüncü bir kişiye ihtiyaç olmaksızın işini yapabilecek ve yaşamını idame ettirebilecek seviyede İngilizce bilmek.

İngiltere Ankara Anlaşması Vizesi ile İngiltere'de çalışmak için İngilizce bilmeniz zorunlu değildir. Sadece kimseye muhtaç olmadan yaşamınızı sürdürebileceğiniz, işinizi yürütebileceğiniz kadar bir yeterliliğe sahip olmanız gerekmektedir.

Bazı işleri başarılı bir şekilde yapıyor olmak için çok az İngilizce bilmek bile yeterli olabilecekken diğer bazıları için  akıcı konuşmanız gerekebilir. İngiltere Ankara Antlaşması Vizesi başvurusu için önemli olan işinizi bir başkasına muhtaç olmadan yapabilmenizdir.

Özelikle müşterileriniz ile olacak olan irtibatlarınızda ne derece dil bilmeniz gerektiği belirleyici olacaktır. İngiltere'de halihazırda yaşamakta olan ve sayıları 300.000-400.000 arası olan Türk vatandaşlarının yoğunlukla yaşadığı yerlerde iş yapacak iseniz ve potansiyel müşterileriniz daha çok bu toplumdan oluşacak ise İngilizce ihtiyacınız oldukça minimum düzeyde olacaktır. Ancak eğer daha çok İngilizce konuşmanızı gerektirecek bir bölgede iş yapacak ve/veya İngiltere genelinde mal/hizmet sağlamak niyetinde iseniz daha akıcı İngilizce bilgisine ihtiyacınız olacaktır.

Netice olarak temizlik işi yapacak kimse ile bir hukuk danışmanının bilmesi gereken İngilizce elbette ki farklı düzeyde olmak zorundadır. Önemli olan bunu belirleyen kriterdir.

Bunun yanı sıra, İngiltere Ankara Antlaşması Vizesi kapsamında akıcı dil bilgisi gerektirmeyen bir iş için başvuran kişiler de İngiltere'de bulunduğu süre içerisinde kaçınılmaz olarak dil bilgisini geliştirecektir. Zira günlük hayatta kullanılan dil İngilizcenizi en doğal şekilde geliştirmenizi sağlayacaktır.

Ayrıca, işinizin elverdiği süreçte ve işinizi başarılı bir şekilde yapıyor olmak şartıyla boş zamanlarınızda İngilizce kurslarına giderek çok daha hızlı bir şekilde İngilizcenizi geliştirmeniz mümkündür.

Dolayısıyla önemli olan, Ankara Antlaşması kapsamında yapılacak İngiltere Vizesi başvurusu sırasında bütün bunların farkında olarak, ilk aşamada işinizi yapabilmeniz için gereken seviyede İngilizce bildiğinizi belgelendirebilmenizdir.

5-İngiltere'de yapılacak işin, sizin ve varsa aile bireylerinizin (eş ve çocuklar) yaşam masraflarına yetecek miktarda kâr getirmesi.

İngiltere Ankara Anlaşması Vizesi kapsamında yapılan başvurularda standardı belirlenmiş bir asgari gelir şartı aranmamaktadır. Yapacağınız işin getirmesi gereken kâr sizin ve varsa ailenizin yaşam standartlarına göre farklılık göstermektedir.

İngiltere Ankara Antlaşması Vizesi sadece serbest meslek erbabı olarak çalışmak isteyenleri kapsamaktadır ve İngiltere Ankara Antlaşması Vizesi ile İngiltere'ye giriş yapmanız halinde başka herhangi bir işte çalışamazsınız. Dolayısıyla İngiltere Ankara Antlaşması Vizesi kapsamında İngiltere'de yapacağınız işin sizin ve ailenizin yaşam masraflarını asgari seviyede dahi olsa karşılayabilecek nitelikte olması gerekmektedir.

İngiltere Ankara Antlaşması Vizesi kapsamında serbest meslek sahibi olarak İngiltere'de yapacağınız iş, kendinizin ve ailenizin geçimini sağlayabilmek için herhangi başka bir işte kaçak olarak çalışmaya ve/veya devlet sosyal yardımlarına ihtiyaç duymayacak seviyede gelir sağlamalı/sağlayacak potansiyeli olmalıdır. Aksi takdirde başvuru esnasında problem yaşamanız olasıdır.

Firmamız İngiltere vizesi, Ankara Anlaşması Vizesi, İngiltere Vizesi Retlerine İtiraz başvuruları konularında İngiltere Göçmenlik Düzenlemeleri, Mevzuatı ve Uygulamaları alanında uzmanlaşmış danışmanlarıyla 2006 yılından beri hizmet vermekte olan bir danışmanlık şirketidir. Vize danışmanlarımıza İngiltere Vizesi Danışmanlık Hattı aracılığıyla ulaşarak tüm sorularınızı sorabilir, vize başvuru işlemlerinize başlayabilirsiniz.

"Ankara Antlaşması Vizesi Nedir?" sayfası 12108 defa okundu