Ankara Antlaşması Hakkında

Güncelleme Tarihi: 2022-03-12 14:51:24

1963 yılında Türkiye ile dönemin Avrupa Birliği ülkeleri arasında imzalanan Ankara Antlaşması veya diğer adıyla ECAA (European Community Association Agreement) Türk Vatandaşlarına İngiltere'de iş kurma ve daha sonrasında Vatandaşlık almaya kadar varan haklar tanımaktadır.

Ankara Anlaşması Hakkında

Ankara Antlaşması hakkında veya diğer adıyla ECAA (European Community Association Agreement) 1963 yılında Türkiye ile dönemin Avrupa Birliği ülkeleri arasında imzalanmış ve taraflara o gün itibariyle var olan kanun, yönetmelik ve uygulamaların, antlaşmaya imza atan ülkelerin vatandaşları için ilerleyen dönemlerde değiştirilmeyeceği garantisini vermiştir.

1973'te AB'ye katılan İngiltere de Ankara Antlaşması'nı imzalayarak 1973 yılında İngiltere'de geçerli olan kanun ve uygulamaların ilerleyen yıllarda değiştirilmeyeceğini taahhüt etmiştir.

İngiltere'de o dönemde geçerli kanunlar yabancıların İngiltere'de işyeri açmasında herhangi bir koşul gerektirmiyor, dileyen herkes İngiltere'de kendi işini kurup süresiz oturum iznine sahip olabiliyordu. Ancak ilerleyen yıllarda, Ankara Antlaşması'nda açıkça belirtilmiş olmasına rağmen, bu uygulama kaldırıldı ve işyeri açmak isteyen kişilere 200.000 Sterlin sermaye şartı getirildi.

Dahası, yine Ankara Antlaşması maddeler gözardı edilerek, İngiltere'de serbest meslek sahibi olarak çalışmak isteyenler için orta derece (B1 ve üstü) İngilizce bilme şartı, İngiltere'de yasal olarak ikamet eden en az iki kişiye istihdam alanı oluşturma şartı vb. zorlaştırıcı şartlar getirilerek, İngiltere'de kendi işini serbest meslek sahibi olarak yapmak isteyenlerin İngiltere'ye gidişleri sınırlandırıldı.

Bunu takiben İngiltere'nin 1973 yılında imzalamış olduğu Ankara Anlaşması'ndaki "mevcut durumun korunması" ilkesine dayanarak, bahsedilen değişikliklerin ve sermaye şartının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik uygulanamayacağına dair 1999 yılında İngiltere İçişleri Bakanlığı aleyhine dava açıldı.

Ankara Antlaşması ilkelerine dayanılarak açılan dava Türk vatandaşları lehine sonuçlandı.İngiltere İçişleri Bakanlığı durumu önce Lordlar Kamarasında ve ardından da Avrupa Adalet Divanı'nda temyiz etti.

Ancak sonuç yine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları lehine oldu ve divan imzalanan Ankara Antlaşması gereği İngiltere'nin sermaye şartını ve yukarıda belirtilen diğer şartları Türk vatandaşlarında arayamayacağını ifade etti.

Dolayısıyla, Türk vatandaşları bu ağırlaştırılmış şartların hiçbirisine tabi olmadan, Ankara Antlaşması hakkında kapsamında İngiltere'de serbest meslek sahibi olarak çalışabilme hakkına tekrar sahip oldu.

Elbette bu hak, İngiltere Ankara Antlaşması Vizesi kapsamında İngiltere'de serbest meslek sahibi olarak yapılacağı belirtilen iş alanı ile ilgili yeterli bilgi, tecrübe, sermaye ve gerçekçi bir iş planının varlığının ispat edilebilecek durumda olunması şartıyla kullanılabilir.

İngiltere, divan kararına uyacağını ancak yalnızca Birleşik Krallıkta yaşayan Türk vatandaşları için Ankara Antlaşması hükümlerini uygulayacağını açıkladı. Bunun üzerine, Ankara Antlaşması'na dayanan bu hükümlerin ülkede kaçak bulunan ve hatta Türkiye'de bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını da kapsadığı ifade edilerek yeni bir dava açıldı. Bu dava da 2007 yılında Türk vatandaşları lehine sonuçlandı.

Sonuç olarak İngiltere, Ankara Anlaşması hakkında şartlarını uygulamaya mecbur bırakıldı. Bu kapsamda şu anda Türk vatandaşları İngiltere'de iş kurmak üzere yapacakları İngiltere Ankara Antlaşması Vizesi başvurularını, İngiltere'den, Türkiye'den ya da bulundukları (resmi olarak ikamet ettikleri 3. ülkelerden) ülkelerdeki İngiltere büyük elçililikleri aracılığıyla yapabilmektedirler.

Burada en önemli husus İngiltere'nin Ankara Antlaşması hakkında İngiltere Vizesi başvurularını isteksizce ve ön yargıyla incelediği, dolayısıyla oldukça acımasız davranarak başvuruların büyük bir kısmını en ufak bir eksik ve ya hatada reddettiğidir. Ancak bu kabul edilebilir bir sonuç olmadığı için açılan itiraz davalarıyla bu sonuç değiştirilebilmekte ve Ankara Anlaşması kapsamında İngiltere Vizesi alınabilmektedir.

Dolayısıyla Ankara Antlaşması kapsamında İngiltere Vizesi hakkında başvuracak kişilerin hem vize başvuru işlemlerini hem de daha sonrasında açılması muhtemel dava sürecini takip edip yönlendirebilecek bir hukuk firmasıyla çalışmaları başvurunun başarısı açısından hayati öneme sahiptir.

Bu bağlamda Ankara Antlaşması hakkında yapılacak İngiltere Vizesi başvurularında, alanında öncü olan firmamız, müşterilerine profesyonel vize ve hukuk danışmanlığı hizmeti vermektedir. Detaylı bilgi ve profesyonel danışmanlık için firmamızla iletişime geçebilir, uzmanlarımızla görüşebilirsiniz.

"Ankara Antlaşması Hakkında" sayfası 7388 defa okundu